להתחברות

סדנת מרכז בגין

קבוצת הינשופים | מקורות

מקרא (5)

שמיטת קרקעות

שמות כ"ג, י'-י"א
המשך

שנת היובל

ספר ויקרא, פרק כ"ה, פסוקים ז'–י"ג
המשך

שבת

דברים, ה', י"ג–י"ד
המשך

פאה ומתנות עניים

ויקרא, כ"ג, דברים כד
המשך

ארון הספרים היהודי (6)

פרוזבול

האם הרמת ידיים?
המשך

לשלם או לא לשלם?

רבה משמט בעל כורחו
המשך

שמיטה מצרכנות

אבי שגיא וידידיה שטרן
המשך

טעם השמיטה

רבי אבהו תלמוד בבלי
המשך

מקורות רויזיוניסטים (1)

יובל

זאב ז'בוטינסקי
המשך

מקורות ספרותיים (0)

אין מקורות

מקורות היסטוריים (2)

מקורות קלאסיים (0)

אין מקורות

עיתונות ותרבות פופולארית (0)

אין מקורות

הומור (1)

דפי הנחיה (1)

שמיטה- דף לימוד

שמיטה וצדק חברתי
המשך