להתחברות

סדנת מרכז בגין

קבוצת הצבים | עמוד דיון

תקציר

הדיון

דיון במקור של שמיטת כספים

x

קראו את המקור  של  שמיטת כספים כאן
וענו על השאלות הבאות

קראו ודונו

קראו ודונו

x

האם זו צדקה ?

האם היא מתאימה יותר לרעיון  לסוציאליזם או קפיטליזם

איזו חויה עוברים העשיר והעני במצב הזה

האם זו צדקה ?

האם זו צדקה ?

x

האם היא מתאימה יותר לרעיון  לסוציאליזם או קפיטליזם

איזו חויה עוברים העשיר והעני במצב הזה

 

סוציאליסטית או קפיטליסטית?

סוציאליסטית או קפיטליסטית?

x

איזו חויה עוברים העשיר והעני במצב הזה

 

החויה של העני והעשיר?

החויה של העני והעשיר?

x

תגובה לקבוצה השניה
אנא כנסו ללינק – של קבוצת הינשופים כאן

קראו את המקור של שמיטת הקרקע שם – והגיבו לתשובות שכתבו חברי הקבוצה השניה

(בין אם אתם מסכימים אתם ובין אם לא כתבו תגובה "עשירה" (הרחיבו , העמיקו , הביאו מקורות נוספים)

תגובה לקבוצה השניה

תגובה לקבוצה השניה