להתחברות

סדנת מרכז בגין

קבוצת הנמרים | עמוד דיון

תקציר

הדיון

דיון במקור של מצוות השבת

x

קראו את המקור  של  שמיטת כספים כאן
וענו על השאלות הבאות:

קראו ודונו

קראו ודונו

x

במה שמיטת הכספים דומה לצדקה?

מה הדמיון ומה ההבדלים ?

האם זו צדקה?

האם זו צדקה?

x

האם שימת כספים מתאימה יותר
לרעיון  הסוציאליסטי או הקפיטליסטי?
במה היא דומה ובמה היא שונה ?

סוציאליסטית או קפיטליסטית?

סוציאליסטית או קפיטליסטית?

x

מה מרגיש העני בשמיטת הכספים ?

החויה של העני והעשיר?

החויה של העני והעשיר?

x

אנא כנסו ללינק – של קבוצת הינשופים כאן

קראו את המקור של שמיטת הקרקע שם – והגיבו לתשובות שכתבו חברי הקבוצה השניה

(בין אם אתם מסכימים אתם ובין אם לא כתבו תגובה "עשירה" (הרחיבו , העמיקו , הביאו מקורות נוספים)

השוו את המסקנות שגיבשתם מהמקור שלכם עם המקור של הקבוצה השניה- האם יש הבדל ?
מה הייחוד של כל אחד ?

תגובה לקבוצה השניה

תגובה לקבוצה השניה