Login

Opening

קבוצת הנמרים

קבוצת הנמרים

 

מה הפתרון שלכם ?

0

קבוצת הדובים

המצב הקיים לא מאפשר רגולציה מקומית על החברות/אנשים כיוון שמדובר בארגונים חוצי גבולות עם פריסה ושליטה גלובלית בשווקים.

הפתרון היחיד הוא, אולי, לייצר שיח ציבורי במדינות החזקות בהן יש דרישה לאחריות חברתית שיגרום לתחושת אי-נוחות בקרב חברות שלא יתרמו או ישקיעו במדינות עולם שלישי.

 

0
Summary