להתחברות

סדנת מרכז בגין

דף הקבוצות | מקורות

כמה חמור האי-שוויון

מקורות אחרונים באתר

Avatar

שנת היובל

ספר ויקרא, פרק כ"ה, פסוקים ז'–י"ג

Avatar

שמיטת כספים

דברים ט"ו